News

  • News

Vishwaguruji visits Khatu Dhuna Ashram

Vishwaguruji Paramhans Swami Maheshwaranandaji visited Shree Deva Dungari Sannyas Ashram, near Bari Khatu in the Nagaur district of Rajasthan.

 

 

Khatu-Dhuna-Swamiji1

Bhagawan Deep Narayan Mahaprabhuji's bed and paduke

 

Khatu-dhuna-inside

Samadhi shrine at the place of Mahaprabhuji's Mahasamadhi.

 

Khatu-dhuna-2

Main hall in front of the Samadhi.

 

Khatu-dhuna-sunset

 

Copyright © 2019 Om Ashram - The Home of Yoga & Spirituality. All Rights Reserved. 
Contact | Imprint, Privacy | Sitemap