OM Ashram logo
main image

Vishwaguruji visits Khatu Dhuna Ashram

Vishwaguruji Paramhans Swami Maheshwaranandaji visited Shree Deva Dungari Sannyas Ashram near Bari Khatu in the Nagaur district of Rajasthan.


Post image

Bhagawan Deep Narayan Mahaprabhuji's bed and paduke

Post image

Samadhi shrine at the place of Mahaprabhuji's Mahasamadhi.

Post image

Main hall in front of the Samadhi.

Post image
Lectures on the Chakras

Copyright © 2024 Om Ashram - The Home of Yoga & Spirituality. All Rights Reserved.